Management Audit

Management audit - ylimmän johdon työvälineeksi kun kartoitetaan henkilöstön osaamista organisaation muutostilanteissa. 

Tyypillisiä tilanteita jolloin auditointi on tarpeen, ovat uudelleen organisointi, JR:n muodostaminen, yritysostot ja fuusiot.