Executive search

Executive Search on näkymätön yksilöllinen työkalu, jolla rekrytointiongelmia ratkaistaan parhaaseen lopputulokseen johtavalla tavalla. Parhaat osaajat; hallitusjäsen, toimitusjohtaja, muu ylinjohto, keskijohto, asiantuntija, projektihenkilö. Nopeasti ja luotettavasti. Jokainen toimeksianto sisältää seuraavia vaiheita: 

  • Profiilin määrittely
  • Ehdokaspotentiaalin kartoitus
  • Yhteydenotto ehdokkaisiin
  • Loppuehdokkaiden esittely
  • Valinta
  • Referenssit
  • Seuranta